PROPISI O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Bosna i Hercegovina, kao članica UN-a, primjenjuje sve ciljane financijske sankcije, nametnute od strane Vijeća sigurnosti UN-a, radi uspostavljanja i/ili očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, razvoja i jačanja demokracije i pravne države te drugih s međunarodnim pravom usklađenih ciljeva.

Konsolidirani popis sankcija Vijeća sigurnosti UN-a možete pronaći ovdje.