Česta pitanja

1. Koja je razlika između notara, advokata i sudije? 
Advokat zastupa uvijek jednu stranu i njene interese.

Notar ostaje neutralan i mora uvažavati ravnopravno interese obje strane i ravnopravno ih savjetovati. Notar izdaje javnu ispravu koja može biti izvršna.

Sudija odlučuje o pravnom sporu, a notar postupa prije, dok još nije nastao takav spor. Notar preventivno utiče kako kasnije uopće ne bi došlo do pravnih sporova.

2. Zašto notar? 
Građanin ima mnoge prednosti ukoliko se obrati notaru, jer on:

 • sprječava buduće sudske sporove (prevencija),
 • neutralno postupa prema učesnicima (neutralnost),
 • sastavlja pravni posao u formi javne isprave (valjanost),
 • stvara pravnu sigurnost (sigurnost),
 • savjetuje strane i tumači im izjavljene volje i pravne posljedice (stručnost),
 • sastavlja isprave s većom dokaznom snagom (vjerodostojnost),
 • sastavlja izvršne isprave koje imaju snagu sudske presude (efikasnost)
 • uživa povjerenje države i učesnika (povjerenje)

3. Notarski obrađena isprava 

Najvažniji rezultat rada notara je notarski obrađena isprava. Notarski obrađene isprave mogu biti izvršne, te se direktno poduzimati radnje izvršenja ako je to u njoj predviđeno.

Npr. ako kupac jedne nekretnine ne plati ugovorenu cijenu, prodavac se može obratiti izvršnom sudiji. Ako je ugovor sklopljen samo između ugovornih strana bez forme notarski obrađene isprave, prodavac mora tužiti kupca da bi ostvario svoja prava.

4. Koliko košta notarska usluga? 
Troškovi i naknade za rad notara su jedinstveno regulirani i određuju se u pravilu prema financijskoj vrijednosti pravnog posla. Notar je dužan izdati fiskalni račun za naplaćenu uslugu.

5. Kad notar mora odbiti izradu notarskih isprava?
Notar je uvijek dužan sačiniti notarsku ispravu, osim u slučajevima:

 • ako je zahtijevano u suprotnosti sa propisima
 • ako smatra da se zahtijevano poduzima kao prividan pravni posao da bi se izbjegle obaveze ili protupravno oštetile treće osobe
 • kad zbog nedostatka poslovne sposobnosti ili nekog drugog opravdanog razloga učesnik ne može valjano sklapati pravne poslove