O Notarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine

Hijerarhija

Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine osnovana je 4. 5. 2007. godine. Osnovni ciljevi osnivanja notarijata su rasterećenje sudskih procesa i ostvarivanje brzine, ekonomičnosti i pravne sigurnosti građana.  Članovi Notarske komore su svi notari s područja Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko koji su upisani u Imenik notara Notarske komore. Oni su zastupljeni u Skupštini Notarske komore koja vrši izbor Upravnog i Nadzornog odbora i predsjednika Notarske komore, te komisija i disciplinskih vijeća, predviđenih Statutom Notarske komore. 

 

 

 

SAZIV 2019.-2021.

 

Predsjednica Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine je:

 • Anica Nakić, notar iz Hercegovačko-neretvanske županije / kantona.

 

Za predsjednika Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabran je:

 • Sefedin Suljević, notar iz Kantona Sarajevo / Županije Sarajevo.

 

Za potpredsjednice/dopredsjednice Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrane su:

 • Gordana Nalić, notar iz Zeničko-dobojskog kantona / županije
 • Selma Huskić, notar iz Kantona / Županije Sarajevo

 

Za članice i članove Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

 • Tomo Šimić, notar iz Županije zapadnohercegovačke / Zapadnohercegovačkog kantona
 • Senada Kovačević, notar iz Tuzlanskog kantona /županije
 • Marinko Jurčević, notar iz Kantona Središnja Bosna / Srednjobosanskog kantona
 • Edina Kečalović, notar iz Unsko-sanskog kantona / županije
 • Predrag Kelava, notar iz Hercegbosanske županije / Kantona 10 - Livno
 • Pero Knežević, notar iz Županije posavske / Posavskog kantona
 • Jasmin Jašarević, notar iz Tuzlanskog kantona / županije – mandat Brčko distikta BiH
 • Alkan Mujić, notar iz Hercegovačko-neretvanskog kantona / županije

 

U Nadzorni odbor Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

 • Mirjana Terzić, notar iz Tuzlanskog kantona / županije - predsjednica
 • Mugdim Bračković, notar iz Kantona / Županije Sarajevo - član
 • Elza Dilber, notar iz Zeničko-dobojskog kantona / županije - članica.

 

U Komisiju za statutarna pitanja Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

 • Adem Jakupović, notar iz Unsko-sanskog kantona / županije - predsjednik

 • Jasna Sofović, notar iz Kantona Središnja Bosna / Srednjobosanskog kantona - članica

 • Nedim Strik, notar iz Kantona / Županije Sarajevo - član

 

U Komisiju za unapređenje notarske etike Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

 • Nedžada Kapidžić, notar iz Kantona / Županije Sarajevo - predsjednica
 • Senad Hasanić, notar iz Zeničko-dobojskog kantona / županije - član
 • Smiljka Đukić, notar iz Kantona Središnja Bosna / Srednjobosanskog kantona - članica

 

U Komisiju za stručno usavršavanje Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

 • Zdenko Puljić, notar iz Županije zapadnohercegovačke / Zapadnohercegovačkog kantona - predsjednik
 • Šefik Trožić, notar iz Unsko-sanskog kantona / županije - član
 • Vesna Andrijanić, notar iz Zeničko-dobojskog kantona / županije - članica