Adresa:
Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 5/II, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefoni: (+387) 33/222-115, (+387) 33/222-116
Faks: (+387) 33/222-117
E-mail: komorafbih@notaribih.ba

43.8566958, 18.4096104

Kontakt forma