"Urušavanjem notarskog sistema ugrožava se pravna sigurnost"- - novinski članak od 22.2.2019.

Galerija

Uvođenje notarijata prije 12 godina jedan od najuspješnijih projekata u oblasti reforme pravnog sistema i njegovog približavanja evropskim integracijama u poslijeratnom razdoblju

Prijedlozi da se zakonskim izmjenama notari isključe iz registracije firmi u Republici Srpskoj samo je još jedan u nizu poteza kojima se urušava sistem notarijata i njegova uloga u izgradnji pravne države u Bosni i Hercegovini, upozorava dopredsjednica Upravnog odbora Notarske komore Federacije BiH Nerminka Hamidović.

Ona podsjeća da se i u Federaciji dovode u pitanje nadležnosti notara, iako sve ukazuje na to da je nakon uvođenja notarijata u BiH povećana pravna sigurnost, što je i bio cilj ove reforme. - Sistem notarijata u BiH uspostavljen je po uzoru na one u najrazvijenim demokratskim društvima zapadne Europe. Konkretno, naš notarijat i njegova uloga u pravnom sistemu kreirani su po uzoru na notarijat u SR Njemačkoj. Na žalost, raznim inicijativama se pokušavaju reducirati ovlasti i uloga notara, čime se direktno ugrožava i dostignuti nivo pravne sigurnosti, navodi Hamidović.

Pročitajte više na: https://m.vecernji.ba/vijesti/hamidovic-urusavanjem-notarskog-sistema-ugrozava-se-pravna-sigurnost-1302545 - m.vecernji.ba