Podrška studentima prava

Galerija

Zahvaljujući prije svega njihovom predanom radu, ali i pomoći Notarske komore koja je pomogla odlazak na 58. međunarodnu skupštinu u Alanyau od 23. do 31. oktobra 2010. godine, Europsko udruženje studenata prava Bosne i Hercegovine - ELSA primljeno je u punopravno članstvo The European Law Students’ Association.

Tako će članovi ovog udruženja iz Bosne i Hercegovine pored novih mogućnosti sada imati pravo glasa na plenarnim skupštinama te mogućnost donošenja odluka na međunarodnom nivou što će iskoristiti kako bi studentima prava i mladim pravnicima u Bosni i Hercegovini pružili što više prilika. Više o njihovom radu možete naći na web stranici http://www.elsabih.org