Pravilnik o visini nagrade i naknade notara kao povjernika suda u ostavinskom postupku

U prilogu možete preuzeti Pravilnik o visini nagrade i naknade notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/15).