Zakonska regulativa

Naslov: PRAVILNIK o visini nagrade i naknade troškova notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku (2017.)
Naslov Datum Dokument
PRAVILNIK o visini nagrade i naknade troškova notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku (2017.) 07.08.2017
Naslov: PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o visini nagrade i naknade troškova notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku (2016.)
Naslov Datum Dokument
PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o visini nagrade i naknade troškova notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku (2016.) 09.09.2016
Naslov: PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o visini nagrade i naknade troškova notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku (2015.)
Naslov Datum Dokument
PRAVILNIK o izmjenama i dopunama pravilnika o visini nagrade i naknade troškova notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku (2015.) 09.09.2016
Naslov: Uputstvo o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji BiH
Naslov Datum Dokument
Uputstvo o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji BiH 10.03.2016
Naslov: Pravilnik o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u FBIH
Naslov Datum Dokument
Pravilnik o načinu vođenja Registra testamenata i drugih nasljednopravnih poslova u FBIH 03.08.2015
Naslov: Pravilnik o visini nagrade i naknade notara kao povjernika suda u ostavinskom postupku
Naslov Datum Dokument
Pravilnik o visini nagrade i naknade notara kao povjernika suda u ostavinskom postupku 13.05.2015
Naslov: Zakon o nasljedjivanju u FBiH
Naslov Datum Dokument
Zakon o nasljedjivanju u FBiH 13.05.2015
Naslov: Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH - integralni tekst
Naslov Datum Dokument
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH - integralni tekst 11.08.2014
Naslov: Ugovor o zastupanju i predstavljanju u Medjunarodnoj uniji notara
Naslov Datum Dokument
Ugovor o zastupanju i predstavljanju u Medjunarodnoj uniji notara 18.09.2013
Naslov: Statut Medjunarodne unije notara
Naslov Datum Dokument
Statut Medjunarodne unije notara 18.09.2013
Naslov: Notargesetz FB&H
Naslov Datum Dokument
Notargesetz FB&H 10.09.2013
Naslov: Law on Notaries FB&H
Naslov Datum Dokument
Law on Notaries FB&H 06.09.2013
Naslov: Rules and Regulations of Notary Service
Naslov Datum Dokument
Rules and Regulations of Notary Service 06.09.2013
Naslov: Loi sur les Notaires
Naslov Datum Dokument
Loi sur les Notaires 06.09.2013
Naslov: Reglement du travail des Notaires
Naslov Datum Dokument
Reglement du travail des Notaires 06.09.2013