PRIOPĆENJE ZA JAVNOST: Notarska komora FBiH 20.06.2022. uspostavlja elektronički Registar oporuka i drugih nasljednopravnih poslova

LOGO

 

Na temelju članka 50 Naputka o primjeni Pravilnika o načinu vođenja Registra oporuka i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/16), Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine obavještava javnost i ovlaštene korisnike: notare, općinske sudove i diplomatsko – konzularna predstavništva BiH da od 20.06. 2022. godine, počinje s radom elektronički Registar oporuka i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji, koji će istima biti dostupan on-line.


Pozivaju se općinski sudovi i diplomatsko-konzularna predstavništva BiH da se, za pristupne podatke zahtjevom obrate Notarskoj komori FBiH, dok će im Korisničke upute za Registar oporuka i drugih nasljednopravnih poslova u Federaciji BiH biti dostavljene putem mail-a.

Od dana puštanja u rad elektroničkog Registra, sve upute vezano za elektronički Registar bit će dostupne na službenoj web stranici Notarske komore FBiH: www.notaribih.ba