Prijem u Međunarodnu uniju notara

 

Čast nam je obavijestiti javnost  da je Međunarodna unija notara ( U.I.N.L.) u koju su učlanjeni notarijati iz 81 zemlje svijeta, na svom 26. Kongresu održanom u Marakešu (Maroko) 02. oktobra 2010. godine, donijela odluku o prijemu notarijata iz Bosne i Hercegovine tj. Komisije entitetskih notarskih komora Bosne i Hercegovine - Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Notarske komore Republike Srpske,  u punopravno članstvo. 

Prijem u Međunardnu uniju notara je izuzetno veliki uspjeh za notarsku službu i pravni sistem u cijeloj Bosni i Hercegovini, jer su ovim,  u ovoj oblasti ispunjeni svi  uslovi za prijem Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.  Notarska služba u Bosni i Hercegovini  je dala i daje značajan doprinos vladavini prava, pravnoj  sigurnosti građana u zaštiti vlasništva, rasterećenju sudskog i upravnog aparata i time stvorila pravne pretpostavke za ekonomski razvoj,  investicije i strana ulaganja, a što je sve skupa prepoznato prilikom prijema u svjetsku asocijaciju notara. 

Tim povodom je održana Svečana akademija  dana 09. marta 2011. godine, u Banjaluci - zgrada Vlade Republike Srpske, u vremenu od 10:30 sati do 11:30 sati. 

Svečanoj akademiji su prisistvovali predstavnici organa vlasti Bosne i Hercegovine i entiteta, predstavnici notarskih komora i ministarstava pravde  iz regiona i Europe te predsjednik  Međunarodne unije notara  Dr. Jean Paul Decorps.