Nova web stranica Notarske komore FBiH

Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine pokrenula je novu, savremenu web stranicu prevenstveno orijentiranu potrebama korisnika notarskih usluga, te jednostavnijeg i bržeg funkcioniranja same Komore.

Na ovim web stranicama možete pronaći notara najbližeg Vama, doznati njegovu adresu i druge kontakt podatke. Možete saznati šta to notar radi i kako, te imate na raspolaganju repozitorij dokumenta vezanih uz notarijat i notarsku službu.

Cjelokupna internet prezentacija koncipirana je kao servis građanima, pomoć pri pronalasku notara, objašnjenja notarskih usluga i pružanje svih informacija o Notarskoj komori. U tu je svrhu krirana mapa svih notara s potpunim kontakt informacijama.

Želimo Vam uspješno surfanje stranicama Notarske komore i korištenje notarskih usluga.