Peta godišnjica rada notara u BiH - Dan notara FBiH

Galerija

U maju 2007.g, počeli su sa radom prvi notari u FBiH, a 4.maj se obilježava kao Dan notara Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon pet godina rada, notari u FBiH su svojim stručnim i profesionalnim radom i zalaganjem značajno doprinjeli jačanju pravne sigurnosti i povjerenja u ulaganje, rasterećenju pravosuđa i organa uprave te vladavini prava općenito. Notarska služba u Bosni i Hercegovini će zajedno sa organima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, i sa javnošću, nastaviti da unapređuje notarijat u Bosni i Hercegovini za dobrobit njenih građana.