Međunarodna saradnja

FEDERACIJA DANAS, 28.03.2023.: Integracija Notarske službe FBiH u evropske notarijate

Notarska komora Federacije BiH, Njemačka savezna notarska komora i Njemačka zaklada za međunarodnu pravnu saradnju – IRZ danas su u Sarajevu organizirali konferenciju s ciljem da se produbi znanje o ulozi notarske službe u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Predsjednica Notarske komore FBiH Anica Nakić izjavila je da su notari ključna karika u sprječavanju pranja novca, finansiranja terorizma i poreznih prevara i igraju odlučujuću ulogu saveznika države u borbi protiv navedenih kaznenih djela.

 

PARAGRAF.BA: NOTARI IZ NJEMAČKE ZABRINUTI ZBOG ZAKONSKIH IZMJENA KOJE PLANIRA FBIH

Predstavnici Notarske komore Savezne Republike Njemačke i Međunarodne unije notara, uputili su pismo predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH, visokom predstavniku te njemačkoj ambasadi u BiH....

...Dodaje se i kako ovakva pravna situacije ne prijeti samo notarijatu, već “vodi u stanje značajne netransparentnosti, omogućava neispravne i falsificirane upise u zemljišne knjige i otvara vrata kriminalnim aktivnostima, osobito pranju novca”...

 

Članak možete pronaći u prilogu.

PROJEKT GIZ-a „Ekonomsko osnaživanje žena“ - PRIMJENA MEĐUNARODNOG PRIVATNOG PRAVA U PRAKSI NOTARA U BIH (kratka uputstva i objašnjenja) - Autorica: prof. dr Meliha Povlakić, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Zakoni koji reguliraju notarsku djelatnost u BiH ne propisuju postupanje notara u odnosima sa inostranim elementom. Zakon koji regulira međunarodno privatno pravo – Zakon o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima, takođe nema o tome nikakve odredbe, budući da u vrijeme njegovog donošenja (1982. godine) u bivšoj SFRJ nije postojao notarijat.

Subscribe to Međunarodna saradnja