PARAGRAF.BA: NOTARI IZ NJEMAČKE ZABRINUTI ZBOG ZAKONSKIH IZMJENA KOJE PLANIRA FBIH

Predstavnici Notarske komore Savezne Republike Njemačke i Međunarodne unije notara, uputili su pismo predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH, visokom predstavniku te njemačkoj ambasadi u BiH....

...Dodaje se i kako ovakva pravna situacije ne prijeti samo notarijatu, već “vodi u stanje značajne netransparentnosti, omogućava neispravne i falsificirane upise u zemljišne knjige i otvara vrata kriminalnim aktivnostima, osobito pranju novca”...

Ostale vijesti