ZAKON o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji BiH - neslužbeni integralni/prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14)