Zakon o registraciji poslovnih subjekata u FBiH - integralni tekst (2014.)

U prilogu možete preuzeti neslužbeni integralni/prečišćeni tekst Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14).