Zakon o nasljeđivanju u Federaciji BiH (2014.)

U prilogu možete preuzeti Zakon o nasljeđivanju u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/14).