EN "Registar oporuka će osigurati da se ispoštuje posljednja volja ostavitelja" - intervju u Večernjem listu BH s Anicom Nakić, predsjednicom Upravnog odbora NKFBIH - 9.11.2016.

Galerija

Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske domaćini su i organizatori Međunarodne konferencije o latinskom notarijatu “Pravna sigurnost - uvjet i cilj europskih integracija BiH”, koja će se 17. studenoga održati u Sarajevu. Riječ je o najvećem takvom skupu ikada organiziranom u BiH, što potvrđuje i popis sudionika, koji uključuje ministre, veleposlanike, najviše predstavnike pravosudnih institucija te akademske i pravne autoritete iz zemlje i inozemstva. Predsjednica Upravnog odbora Notarske komore Federacije BiH Anica Nakić govori za “Večernjak” o značaju pravne sigurnosti, ali i rezultatima uvođenja notarijata te novini u pravnom sustavu BiH - registru oporuka.

Jedna od glavnih poruka konferencije je da je pravna sigurnost preduvjet za europski put BiH. Što smatrate glavnim izazovom za postizanje pune pravne sigurnosti u BiH?

- Podizanje razine pravne sigurnosti je jedan od temeljnih zadataka svih tijela i organa u Bosni i Hercegovini, pa tako i notarske službe, kao javne službe, na putu prema Europskoj uniji. Teško je govoriti o potpunoj pravnoj sigurnosti, ali svi će, pa tako i notari, morati dati svoj doprinos za postizanje maksimuma pravne sigurnosti, jer poznato je kako bez tog nema ulaska u EU.