Ministar Nenadić u posjeti Notarskoj komori FBiH: „Notarijat u Federaciji BiH razvio se u uglednu javnu službu“

Galerija

(Press služba)

„Notarijat u Federaciji BiH razvio se u uglednu javnu službu i predstavlja značajan segment reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini“, istakao je ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić na početku današnjeg sastanka s predsjednikom Notarske komore FBiH Ademom Jakupovićem i njegovim saradnicima.
Današnja posjeta bila je i prilika da im i lično uputi čestitke povodom 9. godišnjice njihovog osnivanja, uspješnog rada i ostvarenog doprinosa u segmentima unapređenja stepena pravne sigurnosti u oblasti prometa nekretnina i registracije poslovnih subjekata, rasterećenja pravosuđa i javne uprave, poboljšanja njihove organizacije i učinkovitosti, te stvaranja ukupnih pretpostavki za siguran i povoljan ekonomski ambijent u Bosni i Hercegovini.
Ministar Nenadić je naglasio da su sve navedene aktivnosti preduzete i realizirane u okviru provođenja utvrđenih preporuka Evropske komisije u cilju priključenja naše zemlje Evropskoj uniji.
Predstavnici ove komore su s ministrom razgovarali i o aktuelnoj problematici rada notarske službe u većem bh. entitetu, s obzirom na objavljenu presudu Ustavnog suda Federacije BiH kojom su osporene i proglašene neustavnim odredbe tri člana Zakona o notarima, i to: član 6. koji tretira uvjete za pristupanje polaganju notarskog ispita, član 27. koji propisuje službeno sjedište i broj notara i član 73. koji definiše pravne poslove za koje je obavezna notarska obrada isprava. Razmatrane su i moguće posljedice za korisnike usluga i funkcioniranje notarske službe do iznalaženja odgovarajućeg zakonskog rješenja.
Zajednički su analizirali i dosadašnju saradnju resornog ministarstva sa ovom komorom, kao i mogućnosti njenog unapređenja kada su u pitanju nadležnosti Ministarstva pravde i uprave KS koje se, između ostalog, tiču izbora i imenovanja notara, utvrđivanja broja i službenog sjedišta notara na području Kantona.