GIZ BROŠURA: "JEDNAK PRISTUP IMOVINSKIM PRAVIMA ŽENA"

Brošura "Jednak pristup imovinskim pravima žena" sačinjena je za potrebe regionalne kampanje GIZ-a pod nazivom „Osnažene žene, osnažena privreda“ podržane kroz projekte „Podrška ekonomskoj diversifikaciji ruralnih oblasti u Jugoistočnoj Evropi“ i Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - Pravna reforma.

 

GIZ BROŠURA: "JEDNAK PRISTUP IMOVINSKIM PRAVIMA ŽENA"