Ugovor o zastupanju i predstavljanju u Medjunarodnoj uniji notara