Saopštenje za javnost o održanoj Konferenciji Komisije za evropska pitanja Međunarodne unije notara - Banja Luka 11. i 12. april/travanj 2014. godine

   Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine je zajedno sa Notarskom komorom Republike Srpske, u Banjaluci, dana 11. i 12. aprila 2014. godine bila domaćin redovnog godišnjeg sastanka članova Komisije za evropska pitanja notarijata (CAE) pri Međunarodnoj uniji notara. 

Otvaranje ovog izuzetno značajnog  skupa posvećenom notarijatu  održano je 11. aprila u 09,00 časova u Poslovnom centru Integra u Banja Luci, a istom su prisustvovali predstavnici notarskih komora velikog broja zemalja Evrope i visoke zvanice.

Organizator tog eminentnog skupa bila je Međunarodna unija notara, a domaćin su bile Notarska komora Republike Srpske i Notarska komora Federacije BiH.

       Notarske komore iz 86 zemalja svijeta su članice Međunarodne unije notara. U okviru Međunarodne unije rad se odvija po komisijama koje djeluju po kontinentima (afrička, američka, azijska i evropska komisija). Komisija za evropska pitanja (CAE) Međunarodne unije notara je stručno tijelo Međunarodne unije notara, čiji su članovi predstavnici 39. evropskih zemalja. Pored ostalog, zadatak Komisije za evropska pitanja je da unapređuje znanje i doprinosi harmonizaciji zakonodavstva na evropskom kontinentu, obezbjeđuje komunikaciju i protok informacija između notarijata zemalja članica i proučava teme od posebnog značaja za notarsku profesiju.

     Na Konferenciji i sastanku Komisije učestvovali su: predsjednik Međunarodne unije notara Daniel Sedar Senghor, predsjednik Komisije za evropska pitanja Pjer Beke, kao i svi potpredsjednici i članovi Komisije, Stefan Zečević predsjednik Komisije za građansko pravo i common law i ujedno zadužen za uspostavu notarijata u Srbiji, Mišel Merloti  predsjednik Komisije za saradnju  notarijata, kao i potpredsjednici Komisije Jorg BucholcErnesto Taragon iz Španije, Marijana Papakiriakos iz Grčke i Franko Salerno Kardiljo iz Italije. Notarsku komoru Republike Srpske i Notarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine u Komisiji za evropska pitanja notarijata, kao član Komisije, zastupa Biljana Marić, notar iz Banjaluke. Ukupno je učestvovalo  40 članova Komisije za evropska pitanja iz 26 evropskih zemalja.

          Pozdravnim govorima su se prisutnima obratili predsjednik Međunarodne unije notara Daniel Sedar Senghor predsjednik Komisije za evropska pitanja Pjer Beke, Gorana Zlatković ministar pravde Republike Srpske, Halilović Hidajet pomoćnik federalnog ministra pravdeIrena Mojović predsjednik Notarske komore Republike SrpskeMerdžana Škaljić predsjednik Notarske komore FBiH, Srđan Radulj zamjenik Ministra pravde BiH, kao i Nikola Selaković ministar pravde i državne uprave Republike Srbije.

         Na Konferenciji o ulozi notara u pravnim sistemima u  Bosni i Hercegovini bilo je 117 učesnika. Učestvovalo je 39 notara iz Republike Srpske, 18 notara iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i 1 notar iz Brčko disktrikta.

            U okviru Konferencije o ulozi notara u pravnim sistemima u  Bosni i Hercegovini, održana su predavanji to Pierre Becque - na temu značaja i razvoja notarijata  u oba entiteta u Bosni i Hercegovini i Rankice Benc (javni bilježnik iz R. Hrvatske) o efikasnijem rješavanju ostavinskih predmeta prenosom nadležnosti sa sudova na notare.

        Nakon Konferencije održan je sastanak Komisije za evropska pitanja na kojem su predstavnici  notarskih komora evropskih zemalja izložili bitna pitanja notarske profesije. Na ovom sastanku razmatrano je kako su po pojedinim zemljama riješena pitanja teritorijalne i materijalne, te mjesne nadležnosti notara, posebno nadležnost notara za vođenje ostavinskih postupaka, prestanak funkcije po osnovu godina  starosti notara, broj notara u odnosu na broj stanovnika, povezanost notara sa javnim registrima  i na koji način su riješena druga pitanja bitna za razvoj notarijata.

      Održavanje ovog skupa u Banjaluci, veliko je priznanje notarijatima u BiH (Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine), čije su notarske komore bile domaćin skupa.

Ovaj značajan događaj je bio prilika za  kvalitetnu promociju i podršku razvoju notarijata, u interesu  jačanja pravne sigurnosti posebno na području nasljednog, porodičnogprivrednog prava i prometovanja nekretnina u Bosni i Hercegovini.