Zineta Džanbegović

Lokacija

Hamdije Kreševljakovića 61 Stari Grad
71000 Sarajevo
Telefon: 033/200-997
Faks: 033/200-997
Spol: 
Ženski
Email: 
zineta [dot] dzanbegovic [at] notaribih [dot] ba
Hamdije Kreševljakovića 61 Stari Grad
71000 Sarajevo
Telefon: 033/200-997
Faks: 033/200-997
Dodatne email adrese: 
zineta [dot] dz [at] bih [dot] net [dot] ba