Mugdim Bračković

Lokacija

Ibrahima Ljubovića 18 Ilidža
71210 Ilidža
Telefon: 033/638-531
Faks: 033/638-531
Spol: 
Muški
Email: 
mugdim [dot] brackovic [at] notaribih [dot] ba
Ibrahima Ljubovića 18 Ilidža
71210 Ilidža
Telefon: 033/638-531
Faks: 033/638-531
Dodatne email adrese: 
notar [dot] brackovic [at] bih [dot] net [dot] ba