Miloš Jovović

Lokacija

Azize Šačirbegović bb Novo Sarajevo
71000 Sarajevo
Telefon: 033/656-791
Faks: 033/656-791
Spol: 
Muški
Email: 
milos [dot] jovovic [at] notaribih [dot] ba
Azize Šačirbegović bb Novo Sarajevo
71000 Sarajevo
Telefon: 033/656-791
Faks: 033/656-791
Dodatne email adrese: 
mjovovic [dot] notar [at] gmail [dot] com