Kasema Ćatović

Lokacija

Jahijela Fincija 36 Ilidža
71201 Ilidža
Telefon: 033/762-700; 061/487-302
Faks: 033/762-701
Spol: 
Ženski
Email: 
kasema [dot] catovic [at] notaribih [dot] ba
Jahijela Fincija 36 Ilidža
71201 Ilidža
Telefon: 033/762-700; 061/487-302
Faks: 033/762-701
Dodatne email adrese: 
notar [dot] kasema [dot] catovic [at] gmail [dot] com