O Notarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine

Hijerarhija

Notarska komora Federacije Bosne i Hercegovine osnovana je 4. maja/svibnja 2007. godine. Osnovni ciljevi osnivanja notarijata su rasterećenje sudskih procesa i ostvarivanje brzine, ekonomičnosti i pravne sigurnosti građana.  Članovi Notarske komore su svi notari s područja Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko koji su upisani u Imenik notara Notarske komore. Oni su zastupljeni u Skupštini Notarske komore koja vrši izbor Upravnog i Nadzornog odbora i predsjednika Notarske komore, te komisija i disciplinskih vijeća, predviđenih Statutom Notarske komore. 

 

 

Vršitelj funkcije predsjednika Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine je: 

                - Zdenko Puljić, notar iz Županije zapadnohercegovačke / Zapadnohercegovačkog kantona. 

 

Za potpredsjednice / dopredsjednice Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrane su: 

                - Sanja Ivić, notar iz Kantona Sarajevo / Županije Sarajevo;  

                - Nerminka Hamidović, notar iz Kantona Sarajevo / Županije Sarajevo. 

  

Za članice i članove Upravnog odbora Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

                - Jadranka Škarica, notar iz Tuzlanskog kantona / županije; 

                - Predrag Kelava, notar iz Hercegbosanske županije / Kantona 10 - Livno;

                - Edina Kečalović, notar iz Unsko-sanskog kantona / županije; 

                - Ivo Oršolić, notar iz Županije posavske / Posavskog kantona; 

                - Ajda Kurićnotar iz Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna; 

                - Saliha Redžićnotar iz Zeničko-dobojskog kantona/županije; 

                -  Jurica Musa, notar iz Hercegovačko-neretvanske županije / kantona; 

                - Jasmina Durmić-Mašić, notar iz Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.  

 

U Nadzorni odbor Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

                - Jasmin Jašarević, notar iz Tuzlanskog kantona / županije - predsjednik; 

                - Alkan Mujić, notar iz Hercegovačko-neretvanskog kantona / županije - član; 

                - Pero Knežević, notar iz Županije posavske / Posavskog kantona - član. 

 

U Komisiju za statutarna pitanja Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

                - Miloš Jovović, notar iz Kantona/Županije Sarajevo  - predsjednik; 

                - Tomo Šimić, notar iz Zapadnohercegovačke županije / kantona - član; 

                - Sena Hatibović, notar iz Zeničko-dobojskog kantona / županije - članica. 

 

U Komisiju za unapređenje notarske etike Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrane su: 

                - Jasmina Selimović, notar iz Kantona Sarajevo / Županije Sarajevo - predsjednica;

                - Senada Kovačević, notar iz Tuzlanskog kantona / županije - članica;

                - Ankica Primorac, notar iz Zapadnohercegovačke županije / kantona - članica. 

 

U Komisiju za stručno usavršavanje Notarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, izabrani su: 

                -  Sefedin Suljević, notar iz Kantona Sarajevo / Županije Sarajevo  - predsjednik;

                -  Anica Nakić, notar iz Hercegovačko-neretvanske županije / kantona - članica;

                -  Đemaludin Mutapčić, notar iz Kantona Sarajevo / Županije Sarajevo - član.